Natuurboerderij De Waarden

algemene informatie over onze projecten en activiteiten...

Zorgboerderij De Waarden

Dicht bij de natuur...

Omdat wij natuurbeheerders zijn,  hebben veel van onze activiteiten te maken met verzorging.  Want voor de polders die wij verzorgen zoeken we het beste...  Hierover mag je best heel groot denken, want het geldt voor alles en iedereen !  Alles wat groeit, bloeit, leeft..., in het water, onder de grond, tussen de struiken, in de bomen en de lucht.  Of het vaste bewoners zijn in de polder of winter- of zomergasten....  we proberen alles de kans op (jong) leven en overleven te geven.  Kortom: .....
we proberen van alle beschikbare schakeltjeseen mooie ketting te maken.  

Stageplek op werk- & leerbedrijf 

 • Alle studenten die een opleiding dierverzorging of veeteelt (gaan) doen, kunnen ons vrijblijvend bellen over de mogelijkheden.
 • 4e jaars-studenten, denken wij met een interessant Old-West programma genoeg stof voor een praktijkexamen te kunnen aanbieden. 
 • ook jongeren van VSO en PRO onderwijs kunnen door onze activiteiten vakkennis opdoen en (deel)certificaten halen.
 • Wij zijn via SBB een erkend leer- en werkbedrijf, zodat wij ook de verplichting hebben aan protocollen te voldoen.
 • Met onze bedrijfsactiviteiten is het mogelijk de BORIS opleiding af te ronden.

Dagbesteding voor mensen met beperking

In en rondom een stal is er altijd wel iets te beleven.

Dit alles hebben we verdeelt in twee taakgebieden, over 4 seizoenen van het jaar.

Het ene taakgebied is een lijst met dingen die iedere dag moeten gebeuren.

Het andere taakgebied zijn klusjes en activiteiten die langere tijd hebben.

Een paar voorbeelden:

 • de dieren die in of rond de stal aanwezig zijn, krijgen dagelijks 2x eten en drinken.
 • de dierenverblijven zullen moeten worden schoongemaakt.
 • voorraadbeheer van dier- en stalbenodigdheden.
 • reparatie of productie van (natuurlijke) producten.
 • themaproducten maken voor speurtochten en markten
 • computerwerk voor dieren, planten en materialen.
 • zaaien, stekken, poten, verzorgen, oogsten...

De meeste activiteiten worden in teamverband uitgewerkt. Daarbij kijken we wie welk deel van de klus gaat doen. Door dingen te doen, leer je veel,.... en wil je meer theorie weten over dingen, is er de mogelijkheid van bijscholing of maken we een planning dat je jezelf kan specialiseren in de praktijk.

Er zijn ook (jonge) mensen die niet in staat zijn om te werken.
Toch zijn ze graag buiten en kunnen genieten van dieren of bloemen op een boerderij. Wij hebben natuurgebieden met wandelpaden en bankjes, waar je zelfs kan genieten van de stilte (en natuur) om je heen. Ook deze mensen betrekken we graag bij onze activiteiten en zijn hartelijk welkom op onze boerderij !