Natuurboerderij De Waarden

algemene informatie over onze projecten en activiteiten...

In welke waarden grazen onze dieren..?

De Alblasserwaard


Ligt ten zuiden van de Lek, tussen Dordrecht, Gorinchem en Vianen.

De oppervlakte van deze waarde is ongeveer 25.000 ha. 

De Alblasserwaard is als landschap te karakteriseren als een uitgestrekt weidegebied.


De Hoeckse Waard


De Hoeksche Waard bestaat uit zestig polders.  Het gebied wordt gezien als één van de  Zuid-Hollandse Eilanden maar.  .., omgeven door rivieren is het ook een waarde. Sinds 2005 heeft het de status van Nationaal LandschapHuys Ten Donck


Het Huys ten Donck is gelegen tussen de dorpen  Bolnes  en  Slikkerveer in de gemeente  Ridderkerk en omgeven door een 22 hectare groot park, het Donckse Bos genoemd. Aan de rivierkant ligt de griend en het buitenterrein.De Krimpenerwaard

 

is een gebied dat wordt omsloten door de  Hollandse IJssel, de Lek en de Vlist.  'Krimp' betekent rivier- bocht, en een 'waard' is een geheel door rivieren omgeven stuk land. Er zijn meerdere polders in het gebied. Ten oosten ligt de  Lopikerwaard, ten westen de Zuidplaspolder.

Heusden en Altena


is een streek in het noorden van de provincie Noord-Brabant, deze wordt begrensd door de rivier de Merwede , de  Afgedamde Maas en het  Heusdensch Kanaal, de bekende Biesbosch , en de Bergsche Maas.  De hele streek maakte vroeger deel uit van de Groote of Hollandsche Waard.

Staatsbosbeheer


Staatsbosbeheer beheert 265.000 hectare bos, natuur en landschap   [95% daarvan is opengesteld voor publiek]  en een infrastructuur van duizenden kilometers aan paden en wegen.  Staatsbosbeheer werkt samen met 5.000 boeren die 45.000 ha land in gebruik hebben.


Uiterwaarden


zijn buitendijkse gronden. De functie van de uiterwaarden zijn waterhuishoudkundig.

Het is de ruimte die de rivier nodig heeft om tijdelijke piekafvoeren aan te kunnen.

In perioden van grote waterafvoer lopen de uiterwaarden tot aan de winterdijken onder water. Gebieden in de winterbedding die een deel van het jaar onder water staan worden broeken genoemd.

Sandelingen


Natuurgebied Sandelingen-Ambacht ligt in de polder tussen de Achterambachteseweg en de rijksweg A16. Met een oppervlakte van 95 hectare is het een uniek natuurgebied dat voor iedereen iets te bieden heeft.  Het natuur- en recreatiegebied heeft een gevarieerde, vrij open inrichting. De weidse uitzichten die de polder kenmerkten, zijn behouden. Hier lopen runderen en schapen voor wildbegrazing.

Waalbos

 

Het Waalbos is een natuur en recreatiegebied van ruim 190 hectare groot. Het is een afwisselend gebied met stukken bos met struweel, waterpartijen met rietoevers en open weidegebied. Het Waalbos ligt op grondgebied van de gemeenten Ridderkerk en Zwijndrecht en grenst aan de Waal en Kijfhoek.

Ook in deze polder lopen boerderijdieren als grasmaaiers.