Natuurboerderij De Waarden

algemene informatie over onze projecten en activiteiten...

Marlies en Wenda voor Afrika

als zorg- en natuurboerderij steunen wij dit project van harte.. !!

 

-  comite van aanbeveling -

- de doelstelling, het verhaal, - de inzet en aanpak , is GOED en BETROUWBAAR !

De verworven gelden en materialen komen door de korte lijntjes 

binnen de organisatie snel en adequaat op de juiste bestemming..!

Daarbij... , zetten Marlies en Wenda zich belangeloos en enthousiast in 

voor dit project. Waarbij ze zeker onze hulp kunnen gebruiken.
Wat steunen wij in 2019..?

de nieuwbouw van:

2 gezinswoningen

10 eco-toiletten

Naast de kerk en het ziekenhuis wordt er in Nkhoma door de overheid scholing aangeboden.  Door gebrek aan onderwijzend personeel en schoolmaterialen, maar wel aantallen van 200 leerlingen per klas, is de kwaliteit van dit onderwijs slecht.  Vanuit de kerk en ziekenhuis is het idee ontstaan om een privéschool te starten.  In het dorp vormden betrokken ouders een schoolbestuur en opende de Ebenezer School – in april 2008- haar deuren .


De school groeit gestaag mee in lijn met de ontwikkeling van het aantal leerlingen. In de huidige situatie kan de school maximaal 300 leerlingen onderwijs geven.  Het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen is in de afgelopen jaren sterk toegenomen en daarom is door het schoolbestuur besloten de school uit te breiden tot 540 kinderen. 

Deze doelstelling wordt in fases (tot DV. 2020) uitgewerkt, daar de noodzaak en wenselijkheid om dit snel en voor vele kinderen te realiseren, in de praktijk om een goede organisatie vraagt.

                    Marlies en Wenda,

Vanuit Nederland hebben ze als verpleegkundigen een periode in het ziekenhuis van Nkhoma gewerkt. 

Naast alle medische zorg, kennisoverdracht en voorlichting, hebben ze zich voor de lokale bevolking ingezet om over  zaken van levensbelang te informeren, meehelpen iets op te bouwen of te ontwikkelen.  Kortom: Naar mogelijkheden gezocht om het leven van deze mensen inhoud te geven en punten van uitzichtloosheid te doorbreken of te veranderen.


Eén aanpak is hen daarin duidelijk: goed onderwijs, goed lesmateriaal is een groot en zeer belangrijk onderdeel om deze vicieuze cirkel te doorbreken ..., Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst !

Weer terug in Nederland, waren ze niet los van de opgedane ervaringen en de beelden die op het netvlies stonden.  Als vriendinnen hebben ze ook nog een passie voor muziek.  Om vanuit het thuisland toch nog iets voor deze mensen te kunnen doen, hebben de dames, (met vriendengroep)  een CD opgenomen:         

                Music.. .Voice of the Soul.

Klik op de afbeelding van het booklet, voor een impressie van de opgenomen muziek en beelden van de school.


De musici bespelen orgel, piano, trompet, viool, dwarsfluit en bugel.

De rustige muziek wordt afwisselend ten gehore gebracht, waardoor deze geluidsdrager ook zeker als sfeer- en achtergrond muziek zal worden gewaardeerd.

Totaal zijn er 20 muziekstukken opgenomen. Dit heeft plaatsgevonden in de Oude Jeroenskerk, te Noordwijk-Binnen.

 

De meewerkende musici zijn:

Mark Brandwijk, piano - Caroline de Visser, altviool - Peter Verweij, orgel -

Marlies Verweij, dwarsfluit - Wenda Zuiddam, bugel, dwarsfluit en trompet.

Tracks:
1. All things bright and beautiful
2. I will serve the Lord
3. Schwarzwald Blümchen
4. Sei stille dem Herrn 
5. Wie schön leuchtet der Morgenstern 
6. Lord I stretch my hands to you 
7. Berühmtes Menuett
8. Taxted
9. Arabesque No. 1 
10. Unbounded Grace 


11. Quiet Trust
12. Nimrod, Enigma Variations, opus 36 
13. Valse des Fleurs 
14. Les chemins de l’amour 
15. Abide With Me 
16. Prélude, opus 28, no.4 
17. Bridge over troubled water 
18. Der Hirtenknabe 
19. Hear o Lord 
20. Sometimes when it rains 

 

Hartelijk Dank voor uw steun..!