Natuurboerderij De Waarden

algemene informatie over onze projecten en activiteiten...

"Goed natuurbeheer, zien wij als een inspanning 

 in de speurtocht naar verbindingen van natuurlijke schakels 

 bij het vormen van een ketting,... of gesloten cirkel "


...achter zo'n opmerking zit natuurlijk een groter verhaal...


Het is een vast gegeven, dat de gehele flora en fauna lijdt... en hiervoor is menselijk handelen en besluitvorming (veelal) verantwoordelijk. 

Zowel economisch als maatschappelijk mag onze (europese) welvaart een hoge kostprijs hebben.

Anderzijds is het verwonderlijk hoe de natuur/ flora/fauna zich bij dit slechte rentmeesterschap van mensen, uit allerlei milieurampen weet te herstellen. Toch zien we in de praktijk van de 4 jaarseizoenen, dat er veel zaken uit balans en evenwicht zijn.


Met allerlei betrokken mensen werken we samen om natuurgebieden te beheren. We kijken naar bodemstructuur, waterhuishouding, begroeiing, dierenbestand, e.d om zo de aanwezige schakels in te zetten om andere schakels tussen te voegen en te vergroten.


Door het loslaten van runderen, schapen of varkens zetten we door hen "grasmaaiers" in, -die door hun foerage-,  de natuur snoeien, belopen, wortels kneuzen, bemesten, uitzaaien, verspreiden, enzovoort.

Op de meeste acties, volgt een (ver)ander(d)e situatie. Dit betreft de bodem-structuur, het bacterie-leven, de plantenwereld, de insectenwereld, het dieren/vogelbestand, enzovoort, waarbij we kunnen concluderen dat wanneer de cirkel (bijna) rond is, de natuur zich vermeerderd en goed gedijt..

Voor de mensen (als goede rentmeesters) een uitdaging om per seizoen na te gaan, waar door menselijk ingrijpen het optimale welzijn in alle facetten kan worden behaald.

Boer Gijs... :-)