Natuurboerderij De Waarden

algemene informatie over onze projecten en activiteiten...

Wat bedoelen wij met natuurbeheer...?

landschap

iedere polder is anders. Hoe houden we alle schakels  in een natuurlijk evenwicht ?

grassen

welke fourage vinden we voor een goed welzijn van de dieren en waar kunnen we sturen in begrazing ?

bloemen

naast de kleur en geur zijn bloemen onmisbaar in de cyclus van natuurbeheer.

begrazen

een natuurlijk beheer met inzet van -grote- grazers, als tegen hang voor het grote materiaal als (klepel)maaier en opraapwagens.

structuren

een ecologisch rekening houden met grondstructuren, bodemlagen, nat en droog, rijk of schraal, enz. dit is bepalend voor een perceel.

vogels

is er voeding en veiligheid, dan zullen er o.a. vogels zich in het natuurgebied gaan nestelen. dit geldt voor weide en waterkant.

fauna

de natuur reageert altijd op de veranderingen in de 4 seizoenen. In Holland is alles gekaderd, daarom zit de uitdaging in de balans van het geheel. 

oevers

een waterrijk landschap heeft met veel facetten te rekenen. Sloot- en waterkanten zijn een wezenlijk onderdeel in flora- en faunabeheer. 

snoeien

een menselijk ingrijpen en sturen ter bevordering van het verdere verloop van een cyclus. Ook bij deze keuzes is er te rekenen met de gevolgen daarvan in het landschap.

insecten

voor het oog soms niet direct waarneembaar, ze eten en worden gegeten. Kortom: onmisbaar in de schakels van natuurbeheer. We hebben geen idee wat er wijzigt bij (te)veel of (te)weinig...

bestuiven

zowel grote als kleine dieren, hebben ook hun aandeel in het verspreiden van zaden. Er zijn zelfs planten die daarvan afhankelijk zijn, omdat de wind hen niet kan helpen....

schimmels

zoveel bacterie-leven ondergronds als bovengronds geeft in de 4 seizoenen iets te beleven. Hier bijv. de paddenstoelen. Zeker bij schimmels is een balans een belangrijke factor.

jong leven

al onze dieren doen mee in een verantwoord fokprogramma. waarbij raszuiverheid en unieke raskenmerken een eerste doel zijn.

dierenwelzijn is bij ons de natuurlijke leefomstandigheden waardoor het dier naar zijn aard - in groepen- kan rondscharrelen.

rentmeester

we doen niets vrijblijvend. Er is een verstoorde flora en fauna. Om die reden zoeken we naar de beste zingeving bij alle mogelijke varianten van natuurbeheer. Het is belangrijk om zowel educatie als  goede voorbeelden aan volgende generatie over te dragen

helpen..?!

wij staan altijd open voor feedback en nieuwe ideeën. Kennis is een kracht, die we graag met elkaar bundelen...

Heb u/ jij interesse en wil je graag actief meedoen in het natuurbeheer..?

Neem dan contact met ons op:

[email protected]