Natuurboerderij De Waarden

algemene informatie over onze projecten en activiteiten...

De Bonte Bentheimer is een oud varkensras dat van eind negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw veel voorkwam in het de grensstreek van Bad Bentheim en Twente. Tegenwoordig zijn er niet zoveel raszuiver varkens meer van dit ras.

 

O.a. de volgende eigenschappen maken de Bonte Bentheimer tot een behoudenswaardig ras; de goede vleeskwaliteit, zijn robuustheid, zijn vitaliteit, zijn vriendelijkheid en de goede moedereigenschappen.