verhalen

uitbreiding van activiteiten...

Geplaatst op 9 januari, 2019 om 16:15

Er is zoveel gebeurd...!

Maar daarover geen letter op papier verschenen..., sorry

Wat dat betreft hebben we alles voor ons zelf gehouden.....,nogmaals excusses.

Het goede voornemen is om minimaal iedere maand iets te plaatsen.  Daarom ga ik niet alle veranderingen vluchtig noemen, maar ga u als volger - in een paar stukjes-  even bijkletsen. 

Allereerst de basis onder onze bedrijfsvoering : natuurbeheer.

In 2018 - 2019 hebben we een mooi aantal hectaren grassprieten op eiland IJsselmonde en de Hoeckse waard.  Met daarop mooie doelstellingen van beheer en we kunnen er zelfs onze wintervoeding voor de dieren vanaf halen.

Zoals u misschien weet hebben we een dubbele passie : want al het natuur(lijke) beheer van gebieden is voor ons ook een vorm van werkgelegenheid voor jonge mensen met een vakopleiding en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

En daar hebben we in 2018 leuke dingen in mee gemaakt...!

Je kan natuurlijk wel eens wat zeggen,.... maar is iets onderbouwd,.... geloofwaardig,.... wetenschappelijk traceerbaar.....meetbaar.....

Zo ja, lever dat certificaten en keurmerken op. 

Wij hebben er ook een paar gekregen.

Waardoor je weer met allerlei leuke mensen in contact komt en je netwerk uitbreid met onderzoekers, coordinatoren, stagaires, fokkers, betrokken natuurliefhebbers, hulpboeren & boerinnen, en nog veel meer...   Het resultaat is dat we als een gewaardeerde partner meer gunning hebben gekregen voor het natuurbeheer met begrazing door schapen en runderen. Met het directe gevolg dat er meer dieren moeten komen om dit te realiseren. En daardoor weer meer mensen die de totale bedrijfsvoering met de kuddes dieren nalopen en verzorgen.


En toen kwam de warme (schroeiende) zomer van 2018, met opmerkelijke natuurverschijnselen....

Ik zal daar niet nu over schrijven, maar het is verbazend hoe snel men dat schijnt te vergeten.., de gevolgen niet (wil) onderkennen


Door het extreme weer kwamen wij met de plaatselijke overheid in contact, wat resulteerde dat we op dierendag (4 oktober 2018 ) met een aantal dieren op een heuse "stadsboerderij" zijn begonnen. Een tweetal stagaires hebben met grote inzet een partij werk verzet zodat we weer leven op de dierenweide zien.

In december zijn ze cum laude geslaagd voor hun deelexamen !

Wordt vervolgd

Categorieën: natuurbeheer, dierverzorging


Reacties zijn uitgeschakeld.