verhalen

Visite...

Geplaatst op 8 januari, 2018 om 3:30

Soms doe je -onwetend- dingen, die later in het seizoen een aantal gevolgen opleveren.

Het was bekend dat het perceel van begrazing erg nat was. een buitje regen of een gedeelte van het perceel stond al blank. Daarbij groeide er van allerlei "vuil en onkruid" die door de jaren heen een dik pakket wortels hadden aangelegd, zodat er voor nieuwe zaden of aanplant, haast geen bestaansrechten waren. Toch de koeien en schapen er in los gelaten. En er ontstond een soort van infrastructuur door de looppaadjes waarover de dieren van A naar B gingen. Buiten de paden werd wel begraasd, maar via het wegen-net het gebied doorkruisd. Ook dieren lopen graag met droge voeten, dus het gevolg is dat de glooiing in het gebied wordt aangehouden voor looppad, rustplaats, e.d.  

Een gevolg daar weer van is dat de lage delen, welke bij regenval als eerste onder water blijven staan, met mindere regelmaat worden begraasd. Zowel door "gekortwiekt" te worden als door de natte voeten zien we een verandering in plantengroei (rondom een poel)

Wat betreft natuurbeheer 2018 moeten we nadenken of we in dit gebied een aantal poelen laten ontstaan.

Want bij droogte werden deze lage gedeelten wel belopen, begraasd, bemest. Dus ook in de bodemstructuur is er iets veranderd. Dit was wel te merken aan o.a. de zwermen vliegen in de afgelopen zomerperiode. En wat te denken van de hoeveelheid larven en insecten die er op het stilstaande water te zien waren. Om deze reden hebben we voor de dieren een watertank geplaatst, zodat ze leidingwater konden drinken in plaats van het regenwater. Het mooie van de natuur is dat een dier dit ook instinctmatig aanvoelt,: ... daar moet ik - voor mijn gezondheid- niet teveel van drinken...

vanaf september hebben we de runderen al flink bijgevoederd. En in oktober stonden we met een aantal ingenieurs van natuurbeheer, over het hek de polder in te turen.... Naast de winst van miljoenen, - allerlei moerasinsecten, had het terrein een ander aanzien gekregen, er waren wel jonge haasjes gespot en een koppeltje patrijzen en wat fazanten. Maar wat nu...?  Wanneer je de copy van 2017 op 2018 toepast en alles wat in de grond en tussen de begroeiing in winterslaap ligt, komt in voorjaar weer in actie en tot leven...... !!  nou maak dan de borst maar nat !

Je wordt er lek gestoken..!

Half november halen we de dieren van het gebied.

Geen foureerend hoornvee meer, geen ballorige runderen, die achter een reiger of meeuw aanrennen, kortom het landschap valt in rust stand.

Dan krijgen we in Nederland de eerste sneeuwbuien....  Na het invallen van de dooi, zien we temperaturen van 9-12 graden.

Komen we dan in het genoemde natuurgebied, tellen we op 3 januari 2018 in 1 uur tijd :  18 blauwe reigers, 513 kokmeeuwen, 42 zilvermeeuwen, 68 brandganzen, 114 grauwe ganzen, 11 patrijzen en 18 fazantenhennen.

Deze dieren doen zich allemaal tegoed aan wat ze op laag water vinden... Mooi toch..?!

In de aankomende weken doen we een onderzoekje naar het natuurlijk evenwicht van wintervogels als bestrijders tegen leverbot

Categorieën: natuurbeheer, dierverzorging


Reacties zijn uitgeschakeld.