verhalen

Schotse Hooglanders

Geplaatst op 4 december, 2017 om 6:15

In de provincie Friesland hebben ze met "spookdorpen" te maken, een serieus probleem !

Door economische motieven ingegeven, zoeken en vinden (jonge) mensen werk (en daarbij wonen) buiten geboortepaats en provincie...

Op de leegstand maakt de overheid nieuwe plannen, waarbij percelen aan de natuur worden gegeven.

de veehouder waarmee we contact hebben, doet aan natuurbeheer met Schotse Hooglanders.

Eerdere woonwijken en bedrijventerrein, worden nu door hen begraasd. 


Gelegen in de Randstad, tussen de Noord en de Waal, vechten we voor een groenstrook... Dat is handje-drukken met overheden, innovatieve industrie, woningbouw en bestemmingsplan. Daarbij kan gebeuren dat meer dan 25 belangen-partijen zich uitspreken over 1 meter natuurgrond. Wat schaarste in beweging kan brengen...!

Het idee is om krachten te bundelen. Met inzet van diverse mensen en dieren een goed doordacht plan uitwerken wat betreft natuurbeheer. Want het gebied is ook opengesteld voor recreanten. 

En wat is dan mooier om een oer-os als grasmaaier in het terrein te laten loslopen.

Zo afgesproken - zo gedaan....

de eerste koeien zijn gearriveerd, vanuit Friesland..!

Het advies was: ze benne hier wel wat gewend, dus geef ze effe wat de ruimte,....!

Nou zeg zelf,.... wat denk u als na het openen van de klep, dit onderstaande fotootje kan worden gemaakt..?


wordt vervolgd.


Categorieën: rasdieren, natuurbeheer


Reacties zijn uitgeschakeld.