verhalen

Kalveren opvang

Geplaatst op 12 april, 2017 om 3:05

Het begon allemaal na een bezoek van een collega-zorgboer. Er was een stierkalf geboren. Met dat er voor het diertje binnen 6 dagen geen onderdak was gevonden, zou hij door de veearts worden afgeschoten. Een prachtig kalf, geen gebrek, gezond en vitaal.

Waarom dan doodmaken..?  Ieder jaar moet zijn moeder kalveren, anders heb Nederland geen melk. De boer was blij geweest met een koetje in plaats van een stiertje. Maar ja, vanuit zijn boerenhart heeft hij nog een stier en werkt niet met kunstmatige inseminatie, daardoor ook niet met rietjes gecentrifuseerd sperma. Want dan heb je garantie dat er een koekalf geboren wordt. Zijn visie: Er gaat al zoveel kunstmatig, moet wel natuurlijk blijven.

Dus eigen schuld,......... !?  dat is ondernemers-risico ?

Iedereen zal begrijpen dat er een zakelijke kant aan een boerenbedrijf zit. Ook een melkveehouder heeft zijn financieele afwegingen te maken. Toch denk ik dat veel items (die o.a. negatief in nieuws zijn) meestal de gevolgen zijn van opgelegde regel en wetgeving, die een veehouder binnen zijn bedrijfsvoering nooit als eerste zal kiezen. P.S.  Regel- en wetgeving is noodzakelijk voor handhaving van basis-kaders. Ze werken niet als ze verzonnen worden als symptoombestrijding. Daarnaast is iedere veehouder zelf verantwoordelijk waar hij de (ethische) grens trekt.

Om een dagelijkse boterham te hebben, om alle facturen te kunnen betalen en onderhoud te plegen aan je opstalling, heb je een x aantal vormen van inkomsten nodig. Als boer ben je daarbij jaarlijks afhankelijk van het verloop der seizoenen. De schraalheid of overvloed in de schepping hebben invloed op de inkomsten van een boerenbedrijf. Als hobbyboertje heb ik mogelijk makkelijk praten, maar onder de streep bemerk ik vaak dat veehouders door bepaalde keuzes, de gevolgen daarvan als een boomerang terugkrijgen, waardoor men veel kopzorg hebt.

Door gek te doen, zijn er schakels in de veehouderij zodanig vergroot en uit de banden gegroeid, dat de gevolgen daarvan het probleem worden. Denk o.a. aan dierenhuisvesting, weidegang, mestbeleid, overproductie,........  onder deze categorie valt ook het jongvee. Om de melkproductie komen ze op de wereld, maar we weten er geen weg meer mee.

Toch wel zielig om dat kalfje te laten afschieten. Vanuit de auto werd er op de terugreis al gebeld: heb je vrijdag geen bestemming voor hem, komen wij hem halen. Gaan we in samenwerking met natuurbeheerders percelen pachten en geven hen daar nog een goed leven. Zo gezegd, zo gedaan.

jerseys, holsteiners, brandrood en allerlei kruisingen vulde al snel onze opvang. We moesten NEE gaan zeggen op meldingen en vragen. Het dagelijkse, wekelijkse aanbod kunnen we geen onderdak bieden....  Dus toch de kogel, want niemand hielp ons weer om ze voor het leven te houden.

In 2017 hopen we op bijna 60 ha.natuurgebied (opvang)dieren een goede verzorging en leefomgeving te bieden.

Wel kregen we berichten van onze administratie dat we voor de langere termijn, dieren moeten gaan selecteren. Niet overal Ja op zeggen!  Het ene ras is namelijk schraler dan het andere ras. Ze eten iedere dag van je, dus in cijfers uitgedrukt moet al dat gras en bijvoeding wel iets opleveren. Voor je eigen bestaansrecht is het wel een (belangrijke) keuze welk dier(ras) je laat begrazen. Want in de handel ( vraag en aanbod) zie je wel dat het ene meer oplevert dan het andere..., Wij weten niet hoelang je volhoud om andermans probleem op te vangen..? houd er wel oog voor dat er voldoende inkomsten uit voortkomen....!

En gezien het aanbod, is er uit duizenden kalveren te selecteren. Dus,.... met andere woorden: je ben gestoord als je niet voor rendabele rassen kiest...!  Dus als hobbyboertje heb ik dezelfde dillema's als de veehouders in het groot. Want ik neem niet zo snel afscheid van iets.

Maar,.... - eerlijk is eerlijk-, ....ondanks de opvang van jongvee, red ik er maar een paar van een vroegtijdige dood. Eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat. Met alle schouderklopjes van buitenstaanders, weet je dat er dagelijks honderden kalfjes worden "opgeruimd". Als gevolg van een oorzaak die we niet aanpakken.

Is het dan eigenlijk wel een luxe-probleem..?

Nee, het is de armoede van onze welvaart !

Boer Gijs


Categorieën: rasdieren, dierverzorging, activiteiten


Reacties zijn uitgeschakeld.