Natuurboerderij De Waarden

algemene informatie over onze projecten en activiteiten...

Overzicht van onze agrarische activiteiten

natuurbeheer

dat is goed rond kijken, dingen opschrijven, ideeën met elkaar bespreken, plannen uitwerken, opletten wat gevolgen zijn, zo natuurlijk mogelijk ingrijpen en sturen, e.d.

Onze slogan is: natuurbeheer is vergelijkbaar als met een mooi assortiment  kralen, een prachtige ketting te maken...

In een aantal polders en (uiter)waarden 

hebben wij diverse natuurgebieden in beheer, waarbij o,a, schapen en runderen een onderdeel uitmaken van het geheel.

In de gebieden gebruiken we graag de natuurlijke materialen voor de infrastructuur, zoals houtwallen, broedkorven, wildschermen, afrasteringen, palen en hekwerken.

wildbegrazing

hiermee bedoelen we dat onze dieren een vrije uitloop hebben in een groot natuurgebied, zodat ze -naar hun aard-  in de meest natuurlijke leefomstandigheden hun kostje bij elkaar kunnen scharrelen.

Het doel achter de begrazing is het belopen, 

het kneuzen, het besnoeien, bemesten, en bezaaien van het totale natuurgebied. Doordat de dieren hun (vaste) looproute hebben in het foerageren, gebeurt er iets in flora en fauna. Wildbegrazing is een organische inbreng waar ook het insecten- en bacterieleven goed op gedijen. Het zal duidelijk zijn dat "roofbouw in de seizoenen" geen juiste balans geeft  in het totale natuurbeheer.

zaaien en stekken

in ieder natuurgebied of polder heb je te maken met een bodemstructuur, die bepalend is voor dat wat er zoal groeit en bloeit. Vaak zien we bij de start van begrazen dat er in de flora en fauna altijd een vorm van dominantie is. 

De sterke voeren de boventoon, waarbij ook geldt dat het ene het voedsel is voor de andere.

Beheren kan je daarom ook uitleggen als alle factoren een plek geven, maar binnen bepaalde grenzen. De plantengroei in een gebied helpen we een handje door selectief te zaaien. Omdat we met een verplichte maaironde vanuit de overheid van doen hebben, verzamelen we in de seizoenen zaden en stekjes, zodat we wat inbreng hebben in polder en langs waterkant. 

jong leven

i