Natuurboerderij De Waarden

algemene informatie over onze projecten en activiteiten...

Wat is er bij Natuurboerderij De Waarden te beleven ?

werken & leren

Dieren in de natuurlijke leefomgeving..,  doe je ervaringen, inzicht en vakkennis op tussen de kuddes in de natuurgebieden ! 

bedrijf ID 100478918

paraveterinair (25540)

dierverzorging (25448)

vakbekwaam verzorger (25541)

vmbo-boris (19009) (lwt)

natuur(lijk) beheer

Met diverse scharrelaars zoeken we naar een natuurlijke balans voor flora en fauna in een waterrijk polderlandschap

alblasserwaard

hoecksewaard

riederwaard

waalbos

en meer

zorgboerderij

Jonge mensen met een hulpvraag 

bieden wij activiteiten en de begeleiding waardoor zij het landleven kunnen mee beleven

zorgboerderij

beschut werk

dagbesteding

hulpboer(in)

en meer

Natuurboerderij De Waarden - midden in de Randstad

landschapsbeheer

met toegevoegde (uiter) waarden

fokcentrum voor 

oudhollandse en bijzondere rasdieren

maatschappelijk nut

leren & werken

beschutte werkplek

educatie-centrum

natuur activiteiten

voor jong en oud

Boer Gijs is de beheerder/ eigenaar van natuurboerderij De Waarden. In samen-werking met diverse natuurbeheerders verzorgd hij ruig land, bossen en natuur-gebieden. Voor een optimaal en natuurlijk beheer van flora en fauna, worden kuddes herkauwers ingezet voor het belopen, begrazen, bemesten en bezaaien van de percelen. Het streven is de dieren een meest natuurlijke leefomgeving te bieden, waarbij ze het liefst 365 dagen zon, regen en wind op de rug voelen... 

Deze activiteiten kan je allemaal mee beleven door een periode werkervaring op te doen bij natuurboerderij De Waarden. Voor informatie over een stage- of leerplaats, bel of whatsapp met Boer Gijs :  06 - 28318461

Natuurboerderij Lohmanpark is een educatieve locatie waar we diverse activiteiten onder de aandacht brengen die belangrijk zijn in het natuur(lijk) beheer. In en rond de stal zijn een aantal van onze rasdieren te vinden. In samenwerking met natuurverenigingen zoeken we naar leuke thema's voor de buurtjes, de scholen enz.

Natuurbeheer Waalbos 

is een onderdeel van onze activiteiten, waar-bij we met een kudde Schotse Hooglanders een zgn. "nat gebied" verzorgen. In het gebied zijn grote waterplassen en een diversiteit aan planten, kruiden, bloemen, heesters, vogels met allerlei (polder)dieren. Een prachtig gebied om te werken en te ontspannen...

Stal Nkhoma (friendship with Malawi)  bestaat uit twee kuddes Dahomey's. Dit is het oorspronkelijke Afrikaanse mini rund. Leeft daar in valleien, bij temperaturen van + 40 C overdag en -20 C in de nachten. Een uitgesproken moeras-rund, herkenbaar aan de hoefstand en de fourage.

Wij steunen het project:  Marlies en Wenda voor goed onderwijs in Afrika.